POPULART és una associació cultural sense afany de lucre que pretén:


- Donar suport a artistes plàstics i artesans de vàlua, ajudant a divulgar la seva obra.
- Facilitar el gaudi dels treballs artístics per l’enriquiment personal immaterial que se’n deriva, lluny de qualsevol interès especulatiu econòmic.
- Reivindicar els valors de l'art del nostre temps, així com de l’artesania de qualitat i de l’art popular i denunciar, quan s'escaigui, la inconsistència, la vacuïtat i l'esnobisme d'algunes manifestacions mal anomenades d'art contemporani.
Per a assolir aquestes finalitats, entre altres activitats, organitza regularment sense cap afany de lucre exposicions artístiques (dibuix, pintura, escultura, etc.) a la sala de la seva seu social al municipi alt-empordanès de Capmany.

En aquesta web trobareu informació detallada de les seves activitats i publicacions. També podeu consultar i, si us ve de gust, subscriure-us-hi, clicant en aquestes icones, o a l'apartat final de contacte: