INAUGURACIÓ DE LA GALERIA.- 10 DE SETEMBRE DE 2011

Setmanari EMPORDÀ