JOSEP CANALS: MOEBIUS, ENCARA...
FRANCESC CARBONELL

Catàleg detallat d'una inolvidable exposició d'aquest exigent escultor, amb una entrevista amb l'artista... i més!
PLENSA A BORDEUS
FRANCESC CARBONELL

Reportatge fotogràfic de l'exposició d'escultures de Plensa l'estiu del 2013 a Bordeus.
DÉUS I MORTALS
LLUÍS GÁLVEZ URBANO, EL BORNI

Fotografies: FRANCESC CARBONELL
KALVAR
FRANCESC CARBONELL

Reportatge fotogràfic sobre art popular religiós a la Bretanya.
AQUELLA LLUM
DELS ALABASTRES DE PIA CROZET
FRANCESC CARBONELL

Reportatge fotogràfic i narració literària d'una experiència al·lucinada, a partir d'unes escultures d'alabastre de Pia Crozet, exposades a la Casa de Cultura de Girona la primavera del 2016.
JUANJO JOVÉ
CUADROS Y ESCULTURAS 1978-2014

Catàleg exhaustiu, comentat detalladament pel propi artista, de la seva producció artística.
JOSÉ LUÍS CASTAÑO
OBRA RECENT
POPULART

Catàleg exhaustiu, comentat pel propi artista, de l'exposició de pintura realitzada per aquest artista a POPULART del juliol al setembre de 2015.